Om prosjektet

Eliløkken Sjøside er et nytt utbyggingsområde som har reist
seg i sjøkanten i Børsa, like ved Børsa småbåthavn.